Офіційні правила акції

під умовною назвою «Живи серцем з Philips» (надалі – Акція)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю  «Філіпс Україна»     (місцезнаходження:  Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», 7 поверх;  Поштова адреса: Україна, 03680, м. Київ,  вул. Миколи Грінченка,4, Бізнес Центр «Горизонт Парк», корпус 2, 4 поверх)  іменоване надалі «Організатор».

1.2. Партнером Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінево Україна» (Місцезнаходження:  04214, м. Київ, вул. Північна 2/58-А), іменоване надалі «Партнер».

 

 1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

2.1. Основною метою проведення Акції є досягнення соціального ефекту шляхом привернення уваги суспільства до важливості профілактики та лікування серцево-судинних хвороб.

2.2. Також, метою Акції є залучення уваги споживачів на території України до продукції під торговельною маркою «PHILIPS», що реалізується у торговельних мережах, які беруть участь у Акції.

2.3. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Правил Акції на сайті http://blagophilips.com.ua/ (надалі за текстом – Сайт).

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

 1. ТРИВАЛІСТЬ ТА ТЕРИТОРІЯ (МІСЦЕ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція триває з «17» жовтня 2016 року по 30 листопада 2016 року включно (далі – Період дії Акції).

3.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також територій Донецької та Луганської областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів. (далі – «Територія проведення Акції»).

3.3. Акція проводиться у магазинах наступних торгових мереж – «Комфі», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Епіцентр» та «Розетка» (далі – Торговельні мережі).

 1. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

4.1. До участі в Акції допускаються повнолітні дієздатні особи – громадяни України, які досягли 18-річного віку (повноліття), які постійно проживають на території України. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних, недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників у порядку, встановленому законом.  (далі – Учасники).

4.2. Не допускаються до участі в Акції:

 1. a) співробітники Організатора та члени їхніх сімей;
 2. b) власники, співробітники чи представники Торговельних мереж, які беруть участь у Акції, та члени їх сімей;
 3. c) власники та співробітники рекламних агентств, причетних до проведення Акції, та члени їх сімей.

Неповнолітні особи мають право брати участь в Акції тільки за згодою своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Особи, які не відповідають цим критеріям, не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь.

4.4. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції.

 1. АКЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ ТА АДРЕСНА ПРОГРАМА

5.1. Акційною Продукцією в рамках даної Акції є будь-яка продукція під ТМ «Philips» в категоріях «дрібна побутова техніка» (за винятком аксесуарів, які купуються окремо для такої техніки), «товари по догляду за ротовою порожниною» та «товари  по догляду за дитиною», а також будь-яка продукція TM Saeco (за винятком аксесуарів, які купуються окремо для такої техніки), імпортером якої є ТОВ «Філіпс Україна», що купується Учасником Акції у Торговельних мережах, які беруть участь у Акції, в Період дії Акції (надалі за текстом – Акційна Продукція).

5.2. Акція не розповсюджується на товари під ТМ «PHILIPS» та ТМ Saeco, що реалізуються на території України не в магазинах чи інтернет-магазинах Торговельних мереж, які беруть участь у Акції.

5.3. Переліки магазинів Торгових мереж містяться на наступних Інтернет ресурсах:

5.3.1. «Комфі» – http://comfy.ua/

5.3.2. «Фокстрот» – http://www.foxtrot.com.ua/

5.3.3. «Ельдорадо» – http://www.eldorado.com.ua/

5.3.4. «Епіцентр» – http://epicentrk.ua/

5.3.5. «Розетка» – http://rozetka.com.ua/

5.4. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без мети комерційного використання.

 1. ФОНД АКЦІЇ

6.1. За умови виконання Учасником Акції п.п. 7.1.-7.3. цих Правил такий Учасник здобуває право на отримання знижки у розмірі 80% від ціни  послуг по здійсненню клінічних лабораторних досліджень, передбачених пакетом № 301 «Живи серцем», у лабораторіях Партнера Акції. Перелік відділень Партнера, які беруть участь в акції, підлягає уточненню Учасником Акції за телефоном гарячої лінії Партнера Акції  0 800 50 70 30.

6.2. Строк дії знижки – до 28 лютого 2017 року.

6.3. Перелік аналізів, що входять до пакету «Живи серцем», та його ціна міститься на сайті Партнера Акції https://www.synevo.ua/uk/poisk-analizov/.

6.4. Грошова компенсація чи будь-які інші блага чи винагорода Учасникам Акції не надаватимуться.

6.5. Організатор не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Учасниками Акції отриманого коду знижки, за неможливість учасниками Акції скористуватись такою знижкою з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання права на знижку.

 

 1. ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА МЕХАНІКА АКЦІЇ

7.1. Для того, щоб взяти участь в Акції,  Учасник Акції, який відповідає вимогам цих Правил, повинен здійснити одну або більше покупок Акційної Продукції у будь-якому магазині Торговельних мереж в Період дії Акції.

7.2. Під Покупкою однієї Акційної Продукції мається на увазі придбання Учасником Акції будь-якої кількості товарів під ТМ «PHILIPS» та TM «Saeco», які визначені у п. 5.1. цих Правил, одним чеком у будь-якому магазині Торговельних мереж у період дії Акції (надалі за текстом – Покупка).

7.3. Для того, щоб отримати право на знижку, Учасник Акції повинен до 23 год. 59 хв. 30 листопада 2016 року надіслати на електронну пошту [email protected] повідомлення, яке повинно містити скан-копію (фото-копію) касового/товарного чеку, що підтверджує придбання одиниці Акційної продукції.

Скан-копія (фото-копія) касового/товарного чеку повинна бути зроблена таким чином, щоб усі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання, та не містити явних ознак підробки, при цьому скан-копії (фото-копії) не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в цій Акції.

Відмова від надання зазначених вище скан-копій (фото-копій) документів, надання їх пізніше вказаного терміну або надання скан-копій (фото-копій) документів, що мають ознаки фальсифікації, позбавляє такого Учасника Акції права на отримання права на знижку.

7.4. Код, що дає право на знижку, надсилається представником Організатора або залученими ним третіми особами на електронну адресу Учасника Акції, з якої була надіслана скан-копія (фото-копія) касового/товарного чеку, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати виконання таким Учасником Акції всіх вимог передбачених п.п. 7.1-7.3. цих Правил.

Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Учасником Акції електронного повідомлення з кодом знижки.

7.5. Організатор Акції має право вимагати від Учасника Акції пред’явити оригінал чеку, а у випадку не надання оригінала чеку відповідний Учасник Акції втрачає право на отримання знижки.

7.6. Організатор Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Під час проведення Акції збір персональних даних не проводиться.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Організатор, Партнер не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що можуть мати місце на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з їх боку обставини.

9.2. Умови Акції розповсюджуються на усіх осіб, які відповідають умовам, встановленим цими Правилами.

9.3. Факт участі в цій Акції (здійснення Учасником Покупки Акційної Продукції у порядку, визначеному цими Правилами) означає ознайомлення і повну згоду Учасника з цими Правилами та зобов’язання дотримуватися та виконувати ці Правила при участі в Акції.

9.4. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають. Про результати Акції Учасники Акції можуть довідатись з інформації на Сайті.

9.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

9.6. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення на Сайті

9.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції, Організатор та Партнер мають право залучати будь-яких третіх осіб, залишаючись відповідальними за їх дії чи бездіяльність.

9.8. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

9.9. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з доступом в Інтернет, витрати мобільного зв’язку, телефонного зв’язку).

9.10. Організатор не несе відповідальність за якість телефонного зв’язку, роботи операторів, зв’язку з мережею Інтернет, а також за якість роботи Інтернет-провайдерів та їх функціонування з обладнанням і програмним забезпеченням Учасників Акції, а також за інші обставини, які не залежать від Організатора, так само як і за всі, пов’язані з цим, негативні наслідки.

9.11. Якщо з якої-небудь причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі мобільного зв’язку, дефектами, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або зачіпає виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор може на свій одноосібний розсуд припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

9.12. Організатор на свій власний розсуд з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил може визнати недійсними всі заявки на участь, а також заборонити подальшу участь в цій акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу подачі заявок на участь, або проведення акції, або діє в порушення цих Правил акції, діє деструктивним чином, або здійснює дії з наміром докучати, ображати, погрожувати або заподіювати занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з цією акцією.

9.13. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки будь-якого учасника, його результати будуть анульовані, і сам Учасник може бути відсторонений від участі в Акції. Організатор самостійно здійснює оцінку добросовісної участі в Акції на підставі наявних у Організатора технічних можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України та цих Правил.

9.14. Всі спірні питання, що стосуються цієї Акції, регулюються відповідно до чинного законодавства України.